Zakład Usług Budowlanych
DĘBOWSKI
Spółka Jawna

inż. Adam Dębowski
inż. Michał Dębowski

Ul. Polna 8
32-600 Oświęcim - Zaborze

Biuro
Ul.Chemików 1/910
32-600 Oświęcim

telefon kontaktowy
Tel./fax (33) 8422 700
Tel./fax (33) 4447 252
Tel. 882 135 502

poczta e-mail
Email: firma@zubdebowski.pl
Email: biuro@zubdebowski.pl

NIP: 549-243-35-80
REGON: 122520660
KRS: 0000412479
Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy


Rzetelna Firma

Kogo My Tu Mamy?

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Zakład Usług Budowlanych „DĘBOWSKI”

Zakład Usług Budowlanych "DĘBOWSKI" istnieje od 1988 roku. Zajmujemy się wykonywaniem szerokiego zakresu robót brukarsko-drogowych i towarzyszących im robót inżynieryjnych. Od początku lat dziewięćdziesiątych, nasz Zakład specjalizuje się w układaniu kostki brukowej. Od 10 marca 2012 r., Zakład przekształcił się w Spółkę Jawną: Zakład Usług Budowlanych "DĘBOWSKI" Spółka Jawna.Zajmujemy się kompleksowym wykonywaniem prac inwestycyjnych i remontowych, które obejmują m.in. usługi:
 • brukarskie,
 • drogowe - wraz z masą bitumiczną,
 • odwodnieniowe z budową kanalizacji deszczowej i inne niezbędne dla danego zadania, łącznie z zielenią i projektowaniem,
 • ogrodzenia.
Przez wszystkie lata naszej działalności w branży budownictwa drogowego i brukarstwa wykonaliśmy już szereg różnego typu inwestycji i remontów na terenieMiasta Oświęcim, Gminy Kęty, Gminy Oświęcim, Gminy Wilamowice, Gminy Porąbka. Wykonywaliśmy prace na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Zrealizowaliśmy także szereg usług drogowych i brukarskich dla zakładów przemysłowych (w tym dla Firmy Synthos Dwory) oraz dla osób prawnych i fizycznych.

Dysponujemy niezbędnym do wykonywania precyzyjnych prac drogowych, nowoczesnym sprzętem i maszynami. Przy realizacji zleceń zatrudniamy około 25 pracowników, którzy pracują pod nadzorem doświadczonych majstrów oraz posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane – pracownika dozoru technicznego.

Przy wykonywaniu zleconych nam prac współpracujemy z licznymi, specjalistycznymi firmami wykonującymi roboty uzupełniające, takie jak układanie nawierzchni bitumicznych, roboty instalacyjne czy roboty ogólnobudowlane i projektowe.

Zakład Usług Budowlanych „DĘBOWSKI” podejmuje się wykonywania prac drogowych i brukarskich na terenie różnego rodzaju obiektów budowlanych, głównie dróg, parkingów, chodników itp.

Zakład posiada certyfikat firmy LIBET. Jest również autoryzowanym wykonawcą tego producenta.

Do tej pory nasza firma wykonała między innymi:
 • W zakresie robót brukarskich – budowę węzła komunikacyjnego ul. Jagiełły z drogą krajową Nr 44 w Oświęcimiu - w 1988 r.
 • Roboty brukarskie przy przebudowie skrzyżowania i placu przed Dworcem PKP i ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu w 1988 r.
 • Budowę dróg na Oś. Skarpa w Oświęcimiu - w latach 1994-1996 r. obejmującą ulice Reja, Porębskiego i Sobieskiego o łącznej powierzchni 6 200 m2.
 • Przebudowę Centrum Porąbki - w latach 2001-2002 o łącznej powierzchni bruków 7 300 m2.
 • Budowę nawierzchni Stacji Paliw w Czańcu - w 2002 r. o powierzchni 10 025 m2.
 • Roboty remontowo-konserwacyjne na terenie Państwowego Muzeum w Oświęcimiu i Brzezince - w latach 2001-2005.
 • Budowę dróg i placów przy Oczyszczalni Ścieków w Kętach - w 2002 r. obejmująca 7 248 m2 nawierzchni.
 • Przebudowę drogi łączącej Łęki z Bielanami - w 2006 r. o całkowitej powierzchni 7 350 m2.
 • Usługi brukarskie przy budowie ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 44 z ul. Jagiełły w Oświęcimiu - w latach 2007-2008.
 • Modernizację i budowę układu komunikacyjnego na terenie Synthos Dwory 7 w Oświęcimiu w latach od 2007 do 2013 obejmujące ponad 35 000 m2 dróg i placów.
 • Przebudowę ul. Kościuszki w Kętach, w 2010 r. o powierzchni 3 600 m2, w tym chodniki z płyt i kostki granitowej o powierzchni 1 854 m2, kanalizację i oświetlenie.
Na wykonane roboty posiadamy listy referencyjne.

Zakład nie posiada zadłużeń wobec Skarbu Państwa, ZUS, banków, oraz innych firm.