Zakład Usług Budowlanych
DĘBOWSKI
Spółka Jawna

inż. Adam Dębowski
inż. Michał Dębowski

Ul. Polna 8
32-600 Oświęcim - Zaborze

Biuro
Ul.Chemików 1/910
32-600 Oświęcim

telefon kontaktowy
Tel./fax (33) 8422 700
Tel./fax (33) 4447 252
Tel. 882 135 502

poczta e-mail
Email: firma@zubdebowski.pl
Email: biuro@zubdebowski.pl

NIP: 549-243-35-80
REGON: 122520660
KRS: 0000412479
Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy


Rzetelna Firma

Kogo My Tu Mamy?

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Ważniejsze realizacje usług drogowych i brukarskich


Zakład Usług Budowlanych „DĘBOWSKI” w Oświęcimiu w swojej bogatej historii zrealizował już wiele poważnych inwestycji budowlanych, związanych zarówno z robotami drogowymi, jak i brukarskimi. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najistotniejszymi z naszych prac związanych z szeroko rozumianym budownictwem drogowym i brukarstwem.

Inwestor: Miasto Oświęcim
 • przebudowa węzła komunikacyjnego: ul. Jagiełły i droga krajowa Nr 44
 • przebudowa skrzyżowania przed Dworcem PKP w Oświęcimiu wraz z ul. Powstańców Śląskich
 • budowa dróg na Oś. Skarpa: ulic Reja, Porębskiego i Sobieskiego
 • remonty ulic: Konarskiego, Krzywej, Prusa, Orzeszkowej
 • modernizacja chodnika przy ul. Tysiąclecia
 • budowa parkingu i drogi przy Pałacu Ślubów
 • modernizacja u. Okrzei
 • modernizacja ul. Skośnej
 • budowa chodników, placów i zagospodarowanie terenów zielonych na Oś. Pileckiego
 • przebudowa ul. Zagrodowej: etap I i etap II
 • odbudowa nawierzchni na ul. Nowe Stawy

Inwestor: Gmina Oświęcim
 • budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Jezioro w Zaborzu
 • budowa parkingu przy ul. Grojeckiej w Zaborzu
 • budowa chodnika i kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi krajowej w Rajsku
 • budowa chodnika i kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi wojewódzkiej w Brzezince
 • budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Babicach
 • budowa parkingu z odwodnieniem przy Kościele w Brzezince
 • budowa chodnika przy ul. Jagiellończyka w Grojcu – II etapy
 • wzmocnienie korpusu drogi gminnej w Grojcu
 • budowa ulic: Rowerowej, Borowiec i Węgielnik w Zaborzu
 • budowa ul. Jaworowej w Zaborzu
 • budowa drogi dojazdowej do krzyży i parkingu przy Centrum Pielgrzymkowym w Harmężach
 • remont ulic Cisowej i Jałowcowej w Zaborzu
 • wykonanie placów i miejsc postojowych przy Domu Ludowym i Remizie OSP w Harmężach

Inwestor: Gmina Kęty
 • przebudowa chodników w centrum miasta – ul. Mickiewicza
 • kompleksowa modernizacja ul. 3 Maja
 • chodnik z parkingiem przy ul. Partyzantów w Kętach
 • przebudowa parkingów w Rynku kamieniem rzecznym jako „starobruk”
 • budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 52 w Bulowicach
 • kompleksowa modernizacja ulic na oś. Kard. Wyszyńskiego w Kętach
 • przebudowa chodników i zatok autobusowych przy ul. Kościuszki w Kętach – 4 etapy
 • przebudowa chodników i zatok autobusowych w Bielanach
 • modernizacja ul. Sobieskiego w Kętach – 3 etapy
 • budowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Kętach
 • modernizacja ul. Rokicie w Nowej Wsi
 • budowa drogi do pływalni w Kętach wraz z parkingami
 • budowa chodnika w Łękach – Kaczubizna i Przez wieś
 • modernizacja parkingów i budowa dróg przy G.Z.O.Z.
 • budowa dróg na oś. Kamieniec w Kętach
 • modernizacja ul. Grabowskiego w Kętach
 • budowa chodnika i kanalizacji opadowej w Witkowicach
 • budowa chodnika przy ul. Kolbego i ul. Żeromskiego w Kętach
 • budowa dróg na Oczyszczalni Ścieków w Ketach
 • budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 948 w Bielanach
 • modernizacja ul. Klasztornej w Kętach
 • remont ul. Różanej w Kętach
 • budowa chodnika przy ul. Głowackiego w Kętach
 • remont ul. Królickiego w Kętach – 2 etapy
 • remont ul. Kwiatowej w Bulowicach
 • przebudowa drogi powiatowej – ul. Staszica w Kętach
 • przebudowa drogi Łęki-Bielany; ul. Łęckiej
 • przebudowa ul. Kościuszki w Kętach od Rynku do ul. Sienkiewicza
 • przebudowa ul. Św. Floriana w Nowej Wsi, z budową kanalizacji o śr. 700 mm

Inwestor: Gmina Wilamowice
 • budowa chodnika, poszerzenia drogi i kanalizacji deszczowej przy ul. Sobieskiego w Wilamowicach
 • remont chodnika przy ulicach: Więźniów Oświęcimia i Rynek z budową kanalizacji deszczowej
 • remont chodnika i miejsc postojowych przy szkole w Pisarzowicach
 • remont chodników w Wilamowicach
 • odwodnienie cmentarza w Hecznarowicach z budową kanalizacji deszczowej
 • remont chodnika i parkingu w Hecznarowicach
 • remont chodnika przy ulicach: Więźniów Oświęcimia, Rynek, Sobieskiego w Wilamowicach
 • budowa parkingu przy Kościele w Starej Wsi w ramach programu SAPARD
 • budowa chodników na cmentarzu w Pisarzowicach
 • budowa chodnika i parkingu przed cmentarzem w Wilamowicach

Inwestor: Gmina Porąbka
 • remont kapitalny zagospodarowania i organizacji ruchu w Centrum Porąbki
 • budowa dwóch parkingów i zatoki autobusowej w Centrum Porąbki

Inwestor: EUROVIA POLSKA (Generalny Wykonawca)
 • modernizacja ul. Bogusławskiego w Bieruniu
 • budowa odwodnienia ul. Groń w Międzybrodziu Bialskim
 • remont ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince
 • remont ul. Kazimierza Wielkiego w Brzeszczach
 • remont drogi wojewódzkiej Nr 933: ul. Legionów w Oświęcimiu
 • budowa wiaduktu na drodze krajowej Nr 44 NIWA w Oświęcimiu
 • remont odwodnienia drogi krajowej S1 Tychy-Hołdunów
 • budowa wiaduktu na drodze wojewódzkiej Nr 933: ul. Konopnickiej w Oświęcimiu
 • remont chodników przy drodze krajowej Nr 44: ul. Legionów i ul. Chemików w Oświęcimiu
 • budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 44: ul. Zatorskiej z ul. Jagiełły w Oświęcimiu
 • remont drogi wojewódzkiej Nr 933: ul. Dworcowa w Brzeszczach
 • remont ul. Stawowej w Wilamowicach, z budową kanalizacji o śr. 900 mm

Inwestor: Synthos Dwory 7
 • naprawa główna chodnika w ul. E
 • budowa drogi przy bud. H-101 i H-113
 • budowa drogi po południowej stronie bud. F-170
 • budowa placu i drogi przy wadze samochodowej przy G-175
 • budowa drogi dojazdowej do bud. G-175
 • przebudowa części ul. „D” i ul. „6”
 • budowa drogi i placu przy magazynie XPS
 • przebudowa dróg przy nowych bramach „B” i „E”
 • przebudowa przecznicy 9 w rejonie bramy "monowickiej"
 • budowa placu przy H-101

Pozostali Inwestorzy
 • budowa dróg i placów przy pawilonach MERKURY I, II, III w Kalwarii Zebrzydowskiej dla MERKURY TATARSCY
 • remonty dróg i chodników dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
 • remonty i konserwacja obiektów dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i w Brzezince
 • budowa nawierzchni na stacji paliw BP w Czańcu dla PETRO-KOMPLEKS w Nowej Wsi
 • budowa dróg i placów przy stacji obsługi i salonie samochodowym w Bielsku-Białej dla EURO-MOTO+
 • budowa dróg i placów przy Hotelu i Restauracji GALICJA w Oświęcimiu
 • budowa dróg i placów dla Restauracji TAWERNA w Oświęcimiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, budowa dróg, parkingu i ogrodzenia


Dla powyższych robót zakład posiada referencje.